Smart - Intelligence - Development

PROJEKTY B+R

Dla przemysłu w procesie transformacji cyfrowej opracowujemy kompleksowo, specjalnie dedykowane metody analizy sytuacji problemowych wraz z ich rozwiązaniem: technicznym, społecznym i ekonomicznym.
1. Pomagamy przygotować kadrę na wprowadzanie nowych technologii,
2. Pomagamy liderom zmian w przeprowadzeniu całego procesu automatyzacji,
3. Pracownikom w doborze do właściwych prac, w nabyciu kompetencji 4.0. i kwalifikacji 4.0.,
4. W zbudowaniu sprawnie funkcjonujących zespołów i organizacji,
5. W kompleksowej diagnozie organizacyjnej i w budowaniu strategi wprowadzania nowych technologii.
6. We wdrażaniu nowych technologii 4.0. wraz z ich wyceną.

Nasze społeczne projekty badawczo-wdrożeniowe skoncentrowanie są wokół poniższych zagadnień:
1. Obserwatorium rynku pracy – jakie zawody pojawią się w najbliższej przyszłości, a jakie zanikną?
2. Diagnostyka kompetencji przyszłości – jakie kwalifikacje i kompetencje zarówno twarde, jak i miękkie, będą potrzebne pracownikowi – podwładnemu i przełożonemu w najbliższej przyszłości?
3. Diagnostyka przyszłości – jakie metody zastosować by dopasować zawód do potencjału? Jak badać potencjał psychospołeczny, psychofizjologiczny, sensomotoryczny z wykorzystaniem nowych technologii?
5. Diagnostyka funkcji zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
6. Diagnostyka wraz z rekomendacjami sytuacji technicznej, społecznej i ekonomicznej danego przedsiębiorstwa.
Nasze techniczne projekty skoncentrowane są wokół dziewięciu filarów Przemysłu 4.0.:

– technologie przyrostowe
– cyberbezpieczeństwo
– autonomiczne roboty
– wirtualna i poszerzona rzeczywistość
– przetwarzanie dużych zbiorów danych, chmura obliczeniowa
– symulacja i wizualizacja procesów
– integracja systemów
– przemysłowy Internet rzeczy
– pozioma i pionowa integracja softwarowa


Jesteśmy Zespołem kreującym wynalazki i know how. Opracowujemy cały proces projektowy: od pomysłu na projekt badawczo-wdrożeniowy, po wyszukanie źródła finansowania, właściwego programu finansowego, przez przygotowanie aplikacji czyli napisanie wniosku, aż po wsparcie w procesie jego realizacji i rozliczenia.
Nasz zespół jest międzynarodowy i interdyscyplinarny, w skład wchodzą sławy ze świata nauki i praktyki z całego świata: reprezentancji nauk technicznych, społecznych, medycznych, ekonomicznych.
Skuteczność pozyskiwanych przez nas projektów zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych wynosi 90%.

Koordynatorem działu jest Iwona Flanczewska-Rogalska. Dziennikarka telewizyjna z ponad 20-letnim stażem w TVP, w której między innymi kierowała jednym z największych zespołów realizujących  program informacyjny w ośrodkach regionalnych. Uczestniczka międzynarodowych staży dziennikarskich w Holandii i Szwecji. Od dwóch lat szefowa Biura Promocji Politechniki Śląskiej oraz z-ca dyrektora Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych. Jako wykładowca akademicki obecnie związana jest z Uniwersytetem Śląskim, w przeszłości z  Wyższą Szkołą Biznesu, GWSH i Politechniką Śląską. Trener z zakresu wystąpień publicznych i współpracy z mediami. Konferansjer i moderator wielu kongresów, konferencji, gal i uroczystości biznesowych. Od 2016 r. redaktor naczelna telewizji internetowej Politechniki Śląskiej oraz członek Rady Programowej ogólnopolskiej naukowej telewizji internetowej Pionier TV i Rady Programowej Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.

Scroll Up