Network - Relations 4.0. - Chill out

CAFE

Pro-Lab World Cafe powstało z myślą o doskonałym społeczeństwie 4.0., które dzięki specjalnie stworzonej przestrzeni „naszpikowanej” nową, sieciującą technologią, tworzy idealne tło do budowania relacji interpersonalnych, łącząc świat realnych i wirtualnych spotkań z bardzo dobrą kawą, jedzeniem oraz towarzystwem.
To aranżacja świata przyszłości – nowych kompetencji, nowych jakości, nowej harmonii postępu technicznego i społecznego.

Wkrótce otwarcie. Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach on i off-line!

Koordynatorem działu jest dr inż. arch. Agnieszka Labus, doktor nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Adiunkt naukowy w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Prezes Zarządu Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+), pierwszej w Polsce organizacji zajmującej się innowacyjnym podejściem do projektowania wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Jako pierwsza w Polsce podjęła dyskurs naukowy dotyczący koncepcji odnowy miast europejskich w XXI wieku jako miejsca przyjaznego ludziom. Koordynowała i współrealizowała wiele projektów m.in. opracowanie programu wdrożenia i zasiedlenia pierwszego w Polsce Domu Wielopokoleniowego w Łodzi na zlecenie Urzędu Miasta w Łodzi, czy opracowania zagadnień społeczno-przestrzennych masterplanu dla Warszawskiej Dzielnicy Społecznej we współpracy z BBGK Architekci. Absolwentka największego rządowego programu wspierania innowacyjności w nauce TOP 500 Innovators. Odbyła liczne zagraniczne staże naukowe i szkoleniowe na najlepszych światowych uniwersytetach: Uniwersytecie Berkeley w Stanach Zjednoczonych, Uniwersytecie Westminster w Wielkiej Brytanii, Uniwersytecie w Edynburgu i  na Uniwersytecie w Madrycie w Hiszpanii. Aktywnie uczestniczy także w konferencjach i seminariach, prowadzi wykłady i warsztaty dla beneficjentów ośrodków lokalnych i regionalnych w: Polsce, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Serbii, Estonii oraz Australii. Ceniona i nagradzana ekspertka. Za swój dorobek została nagrodzona przez liczne gremia, m.in. laureatka Nagrody Naukowej Polityki (2014), laureatka programu „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2015), laureatka stypendium dla wybitnych młodych naukowców (2013-2016), laureatka Nagrody „O” 2018 przyznawanej przez Polski Portal Kultury O.pl.

oraz

dr inż. arch. Iwona Benek, architekt, adiunkt w Katedrze Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wiceprezes  w Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+). Ekspert w dziedzinie projektowania uniwersalnego, certyfikowany koordynator dostępności. Specjalizuje się w projektowaniu na rzecz architektury przyjaznej seniorom. Prowadzi badania dotyczące kształtowania środowiska terapeutycznego dla osób starszych z wykorzystaniem współczesnych technologii we współpracy z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej, Wydziałem Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Autorka i współautorka ponad 50 publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom związanym z projektowaniem uniwersalnym. Działalność naukowo-techniczna związana z projektowaniem architektonicznym dotyczących form opieki dla seniorów, działalności oświatowej oraz szkoleniowej i promocyjnej związanej z uwzględnieniem potrzeb osób starszych w trakcie planowania i implementacji polityki przestrzennej. Członek w organizacjach: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, oddział Górnośląski, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, oddział Górnośląski oraz Zespół ds. Polityki Senioralnej Metropolia GZM.

Scroll Up