Diagnostics of the Future

VR MOBILNA PRACOWNIA

W Pro-Labie stworzyliśmy najnowocześniejszą pracownię psychotechniczną na świecie! Swój początek zawdzięcza Zespołowi specjalistów ds. wynalazków Politechnice Śląskiej, z którym odświeżyliśmy „starą”, dobrze znaną pracownię badań psychotechnicznych i stworzyliśmy wszystko na nowo z wykorzystaniem nowych technologii – wirtualnej rzeczywistości, aplikacji komputerowych, Big data, z zabezpieczeniami cyberbezpieczeństwa.

Zapraszamy do wykonania obowiązkowych badań psychologicznych dla zawodów wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Zarówno tych, którzy reprezentują tradycyjny przemysł jak i przemysł przyszłości! Walorem naszej pracowni psychologicznej jest jej mobilność! Zapraszamy klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Specjalizujemy się bowiem w diagnozie szytej na miarę!

Nasza pracownia psychologiczna przenosi badania psychologiczne w inny, nowoczesny wymiar, w którym nie trzeba stać w kolejce w przychodniach, zakładach pracy by wykonać obowiązkowe badania psychotechniczne. Dziś można je zrobić z każdego miejsca na świecie przez internet! To nie tylko oszczędność, to komfort, wygoda i niespotykana dotąd precyzja pomiaru, trafność i rzetelność diagnostyki.

Nasze urządzania i naszą aparaturę zgłosiliśmy do opatentowania, poniżej przykładowa lista diagnostyczna naszych osiągnięć: 
P. 428370 „Urządzenie do przeprowadzania psychologicznych testów w ramach przydatności zawodowej i kwalifikacji do pracy”
P. 428372 „Aparatura do pomiaru sprawności psychofizycznej człowieka” 
P. 428373 „Aparatura do oceny koordynacji podzielności i przerzutności uwagi w symulowanych trudnych warunkach pracy fizycznej” 
P. 428519 „Urządzenie peryferyjne wspierające badania psychologiczne” 
P. 428520 „Urządzenie monitorujące zachowanie badanego  w trakcie diagnozy” 
P. 428022  “Urządzenie do poprawy bezpieczeństwa na stanowisku pracy”
P. 428020  “Urządzenie do przeprowadzania psychologicznych testów i badań ilościowych”

Dział koordynuje dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, autorka 6 monografii, w tym 5 w języku angielskim na temat szeroko pojętej pracy zawodowej, w szczególności pracy 4.0. i zmian w organizacjach Przemysłu 4.0.; 10 tomów książkowych pod własną redakcją naukową, 5 numerów czasopism naukowych i ponad 120 artykułów naukowych w wysokopunktowanych czasopismach i pracach naukowych. Kierownik 21 projektów badawczo-wdrożeniowych, szkoleniowo-doradczych krajowych i miedzynarodowych. Od 1998 roku Dyrektor Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej, od 2019 Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych, Kierownik Laboratorium Badań Warunków Pracy Zawodów Przemysłowych, Kierownik studiów podyplomowych MBA. Zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół problematyki postępu społeczno-technologicznego, Przemysłu 4.0. i pracy 4.0. Pracuje również nad zastosowaniem wyników badań do praktyki zarządzania zasobami ludzkimi oraz realizuje szereg projektów badawczych na rzecz przemysłu. Dodatkowym obszarem zainteresowań naukowych są badania interdyscyplinarne prowadzone w wymiarze regionalnym, krajowym i ponadnarodowym. W ciągu ostatnich lat odbyła staże naukowe powyżej 3 miesięcy w Technicznym Uniwersytecie w Koszycach, w Uniwersytecie Porto w Portugalii, w Uniwersytecie Technicznym w Argentynie, związane z badaniami na temat czynnika ludzkiego w Przemyśle 4.0. w kontekście wysoko i słabo rozwiniętych przemysłowo krajów, a także krótsze do 1 miesiąca m.in. w Akademii Europejskiej w Niemczech.

Scroll Up