Perfect HR 4.0

Narzędzia diagnostyczne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, badające opinię pracowniczą, w szczególności autorski model poziomów mentalnych dla P 4.0., a także na życzenie klienta tematycznie analizujące problemy organizacyjne i zawodowe pracowników – pakiet perfect HR 4.0.

Każde z naszych narzędzi diagnostycznych ma pełną walidację, wysoką rzetelność, trafność, moc dyskryminacyjną pozycji testowych. Wszystkie narzędzia diagnostyczne powstały zgodnie z metodologią badań naukowych. Są znormalizowane w 18 krajach: USA, Kanada, Australia, Japonia, Chiny, Korea, Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur, Izrael, Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia, Hiszpania, Włochy, Słowacja, Polska, Rosja.
Narzędzia diagnostyczne są w w/w językach w pełnej adaptacji kulturowej.
Wszystkie nasze narzędzia wykorzystują nowe technologie, m.in. wirtualną rzeczywistość.

Obszary analizy to m.in:
1. motywacja do korzystania z rozwiązań 4.0.,
2. ocena klimatu organizacji 4.0.,
3. satysfakcja z pracy 4.0.,
4. poziomy mentalne dla wdrażania rozwiązań 4.0.,
5. doświadczanie stresu i zagrożeń w organizacjach 4.0.,
6. poczucie godności w pracy 4.0.,
7. wypalenie zawodowe,
8. ocena klimatu bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz wiele innych obszarów opracowanych przez psychologów diagnostów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi.
Każdy z obszarów może być analizowany osobno lub obszary mogą być łączone. Na potrzeby klienta przygotowujemy sprofilowane pakiety diagnostyczne.

Wartością naszej diagnostyki jest profesjonalna usługa modelowych rozwiązań dla organizacji, wskazanie kierunków tworzenia instrumentów HRowych, strategi wdrażania nowych technologii. Nasz zespół jest interdyscyplinarny i międzynarodowy to inżynierowie, specjaliści nowych technologii nauk technicznych, psycholodzy pracy i organizacji, HRowcy, ekonomiści.

Scroll Up