Future Lider

W ramach tego działu tworzymy narzędzia diagnostyczne do analizy potencjału liderów P 4.0. – diagnozowania kompetencji menedżerskich wraz ze wskazaniami do samodoskonalenia – pakiet Future Lider 

Pakiet wykorzystywany może być przy profesjonalnej selekcji personelu, wyłaniania kadr liderskich rezerwowych, talentów liderskich.
Każde z naszych narzędzi diagnostycznych ma pełną walidację, wysoką rzetelność, trafność, moc dyskryminacyjną pozycji testowych. Wszystkie narzędzia diagnostyczne powstały zgodnie z metodologią badań naukowych. Są znormalizowane w 18 krajach: USA, Kanada, Australia, Japonia, Chiny, Korea, Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur, Izrael, Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia, Hiszpania, Włochy, Słowacja, Polska, Rosja.
Narzędzia diagnostyczne są w w/w językach w pełnej adaptacji kulturowej.
Wszystkie nasze narzędzia wykorzystują nowe technologie, m.in. wirtualną rzeczywistość.

Obszary analizy to m.in:
1. poczucie misji 4.0. i świadomość celów,
2. umiejętności psychospołeczne,
3. gotowość do współpracy i wysiłku,
4. kreatywność i niestandardowe podejście,
5. elastyczność personalna,
6. interdyscyplinarność,
7. charyzmatyczne i naturalne przywództwo,
8. odporność psychiczna,
9. zintegrowana osobowość,
10. gotowość technologiczna,
11. testy wiedzy o Przemyśle 4.0.
i wiele innych obszarów opracowanych przez psychologów diagnostów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi.
Każdy z obszarów może być analizowany osobno lub obszary mogą być łączone. Na potrzeby klienta przygotowujemy sprofilowane pakiety diagnostyczne.

Wartością naszej diagnostyki jest profesjonalna usługa rozwoju osobistego, wskazanie kierunków rozwoju, praca coachingowa nad wskazówkami samorozwoju i talentami, realizowana przez doświadczonych psychologów terapeutów, motywatorów, coachów.

Scroll Up