Usługi badań psychologicznych

Zapraszamy do wykonania wszystkich obowiązkowych badań psychologicznych:
– pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychomotorycznej, operatorów maszyn, osób pracujących na wysokości, pracowników zatrudnionych w górnictwie i przemyśle ciężkim, pracowników pracujących w warunkach trudnych i niebezpiecznych dla życia i zdrowia,
kierowców prowadzących pojazdy dla celów służbowych, kierowców zawodowych wszystkich kategorii, motorniczych, instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy
– kierowców, którzy przekroczyli liczbę punktów karnych, prowadzących w stanie nietrzeźwym lub po użyciu środków odurzających, sprawców i uczestników wypadków

Badania psychologiczne odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Naszym wyróżnikiem jest przyjazna atmosfera i sprawność ich przeprowadzania. Każde badanie kończy się omówieniem uzyskanych wyników i wydaniem stosownego zaświadczenia lub orzeczenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
Badania psychologiczne są prowadzone dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Naszym atutem jest mobilność pracowni psychologicznej i posiadanego sprzętu, stąd badania psychologiczne przeprowadzamy na miejscu w zakładach pracy. Zapraszamy na badania psychologiczne również obcokrajowców. Nasza kadra posiada wszystkie wymagane uprawnienia. Badania psychologiczne odbywają się w kilku językach obcych (m.in. ukraińskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim) w każdym dniu tygodnia.

Scroll Up