Don't be afraid - consult!

CONSULTING 4.0

Rewolucja cyfrowa zmienia przemysł. To rodzaj transformacji, która przynosi wielkie możliwości skupione. Przemysł 4.0 to nie tylko nowe technologie, ale również nowy sposób zarządzania – co zastosować i jakie rozwiązania wdrażać dla konkretnego kontekstu i branży. W świecie Przemysłu 4.0 kluczowe jest, aby każde przedsiębiorstwo stało się (i pozostało) nowoczesne.  Niekoniecznie decydujące jest stosowanie najnowszego sprzętu lub oprogramowania. To, co naprawdę robi różnicę, to elastyczne i adaptacyjne podejście do myślenia o biznesie, które szybko odpowiada na pojawiające się zakłócenia rynku. 
W ramach consultingu pomagamy przedsiębiorstwom w szybkim rozwoju, poprawie kondycji finansowej i transformacji systemów operacyjnych.

Zakres consultingu:
– analiza i ocena gotowość technologicznej systemów operacyjnych
Pomagamy zrozumieć technologiczny punkt widzenia. Nasze modele biznesowe, analizują to, co naraża firmę na zakłócenia i co poprawia kondycję firmy. Profesjonalnie wyceniamy zastosowanie nowych technologii.

– dygitalizacja procesów biznesowych i działań operacyjnych, Pomagamy osiągnąć stan dostosowania się do przełomowych zmian, w zdigitalizowaniu i zintegrowaniu systemów biznesowych. Pomagamy w ocenie zasobów, możliwości, projektujemy architekturę i rozwiązania zapewniające szybką adaptację.

– innowacja i strategie zakłócenia rynku
Pomagamy przedsiębiorstwom zarządzać ich biznesem w sposób innowacyjny, a także wskazujemy sposoby i reakcje strategii na zakłócenia rynku, budując nową wizję zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o Przemysł 4.0. 

Współpracujemy z najlepszymi inżynierami na świecie, wdrażającymi rozwiązania Przemysłu 4.0. w czołowych firmach globalnego rynku. W swoim zespole mamy najlepszych ekspertów Przemysłu 4.0. ze wszystkich kontynentów. Naszym walorem jest kompleksowość usług i doświadczenie we wdrażaniu każdej z technologii Przemysłu 4.0.

Koordynatorem działu jest dr David E. Kalisz, Associate Professor oraz Kierownik Departamentu Zarządzania i Strategii w Paris School of Business (Paryż, Francja). Autor licznych publikacji w dziedzinie nowych mediów, strategii konkurencji oraz innowacji wartości. Autor książki pt. „Strategie konkurencji. Rynek telewizyjny w Polsce”, członek Centrum Badań nad Przyszłością. Specjalizuje się w obszarze innowacji, strategii i zarządzania w nowej gospodarce. Naukowo inspiruje się wpływem najnowszych technologii na funkcjonowanie przedsiębiorstw, co prezentuje w swoim najnowszym cyklu wykładów Przemysł 4.0 oraz Internet Rzeczy. Jego eksploracje naukowe koncertują się na foresighcie strategicznym i badaniach nad przyszłością (future studies). 

Scroll Up