Uzależnienie od komputera

O naszych czasach mówimy – epoka nowoczesnych technologii… Nowoczesna technologia komputerowa i informacyjna zdominowała świat. Ta metafora zdominowania człowieka jest sednem negatywnej zdobyczy nowoczesnej techniki i technologii. Komputer jest pomocny i obecny w każdej z trzech aktywności człowieka – w edukacji, w pracy, w czasie wolnym. Bardzo cienka jest więc granica między neutralnym lub instrumentalnym używaniem tego narzędzia, a przymusem, który jest trzonem uzależnienia od komputera. Komputer jako nośnik cieszy się olbrzymim zainteresowaniem zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Czy można w ogóle żyć bez komputera?… Komputerowy świat jest wyjątkowy, ciekawy, wielobarwny, pełny atrakcyjnych bodźców, ekspresji, szansę dominowania nad rzeczywistością, staje się kimś bliskim, a nawet więcej, nieomylnym autorytetem, który nie wymaga, nie frustruje, nie stresuje. Niestety wpływ nowych technologii cyfrowych na człowieka, zwłaszcza związanych z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonu komórkowego czy konsol do gier jest tragiczny w skutach. Nie jest możliwe poradzenie sobie z uzależnieniem w pojedynkę, niezbędna jest pomoc specjalisty terapeuty. Im szybciej zareagujesz i podejmiesz terapię, tym większa szansa na sprawny proces leczenia i wyjścia z uzależnienia!

Koordynatorem sekcji jest dr Justyna Trepka – Starosta, doktor nauk humanistycznych z zakresu psychologii, z 30-letnim stażem pracy w obszarze psychologii klinicznej i sądowej, biegły sądowy psycholog, logopeda. Pracuje jako praktyk w obszarze psychologii klinicznej oraz sądowej, specjalizując się w tematyce zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania związanych m.in. z sytuacją doświadczanego kryzysu. Szczególnym obszarem jej pracy jest pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od lat zaangażowana w pomoc rodzinom adopcyjnym. Współpracuje z instytucjami pomocy psychologicznej jak: Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania w Gliwicach, Centrum Diagnozy i Terapii Ventura w Chorzowie. Realizatorka programów pomocowych z zakresu psychologii finansowanych przez UE. Autorka i współautorka licznych publikacji  m.in.  standardów opiniowania psychologiczno – sądowego w sprawach o adopcję. Członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wykładowca na kierunku psychologia w uczelniach: UŚL, GWSH, USWPS. 

Scroll Up