For your freedom

PSYCHOTERAPIA

Zespół naszych psychoterapeutów specjalizuje się w leczeniu behawioralnych uzależnień od nowych technologii, w szczególności:
– uzależnienia od urządzeń mobilnych
– uzależnienia od gier komputerowych

– uzależnienia od Internetu
– uzależnienie od komputera

– mediów społecznościowych
W tym celu stworzyliśmy specjalistyczny program, bazując na najlepszych praktykach z zagranicy i krajowych standardach, dostosowując specjalistyczny proces terapeutyczny dla dorosłych, ale również dla dzieci i młodzieży.

Z uwagi na COVID-19 obecnie psychoterapię prowadzimy w formie indywidualnej i grupowej on-line.

Zapisy na psychoterapię odbywają się codziennie w godzinach od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu: +48 501 702 606.
Psychoterapia prowadzona jest w języku polskim lub języku angielskim.

Nasi klienci szczególnie cenią sobie oprócz samej skuteczności terapii, zindywidualizowane i holistyczne podejście, dzięki któremu zmiany w życiu są obserwowane w każdej ze sfer jednocześnie – w życiu osobistym, społecznym i zawodowym, co stanowi wartość dodaną każdego prowadzonego przez nas procesu terapeutycznego.

Koordynatorem działu jest dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof UJ. Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej oraz Kierownik Zakładu Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej. Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej CEM w zakresie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, przewodnicząca Komisji Ekspertów ds. uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Członek Zespołu Ministra Zdrowia ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Autorka ponad 140 prac dotyczących tematyki psychologii klinicznej i psychoterapii. Łączy pracę naukowo-badawczą z praktyką kliniczną i psychoterapeutyczną. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół psychologii klinicznej, diagnozy i terapii zaburzeń.

Scroll Up