Uzależnienie od mediów społecznościowych

Nadużywanie portali społecznościowych i uczestnictwo w wirtualnych mikrospołecznościach to coś więcej niż realizowanie kontaktów interpersonalnych za pośrednictwem portali społecznościowych, to przymus natychmiastowego prezentowania wiadomości pozbawiony kontroli, to koncentracja na ukazaniu naszej jak najszerszej sieci kontaktów jaką się dysponuje, to poczucie że nie wyobrażamy sobie życia bez posiadania konta na którymś z portali i widoczne rezygnowanie z życia off-line. Spędzanie czasu w mediach społecznościowych staje się tak czasochłonnym zajęciem, że zaniedbujemy wszystkie inne sfery życia. Pojawia się niechęć lub całkowita niemożność realizowania relacji w świecie realnym, mimo wielu możliwości. Całość naszej aktywności społecznej realizujemy w świecie wirtualnym. Osoby uzależnione mają zaburzone typowe życie rodzinne i towarzyskie. Towarzyszy im niemoc w wywiązywaniu się z podstawowych zobowiązań dnia codziennego. Konsekwencje uzależnienia widoczne są w naszych zazwyczaj nieadekwatnych zachowaniach, odczuwanych negatywnych emocjach, w izolacji od rzeczywistości. Gdy podejmujemy próby zminimalizowania czasu poświęcanego na media społecznościowe, zaczynamy odczuwać objawy abstynenckie, doświadczamy niepokój. Najgorszym objawem dla naszego otoczenia jest zwyczajowe wypieranie faktu uzależnienia, nie przyznawanie się do istnienia tego problemu. Jako psychoterapeuci uważamy, że nie jest możliwa samodzielna walka z uzależnieniem bez wsparcia specjalisty, dlatego zachęcamy do kontaktu.

Koordynatorem działu jest Iwona Kitala, certyfikowany specjalista terapii uzależnień (KBPN). Wykładowca akademicki AJD im. Długosza i WSHE w Łodzi. Kilkanaście lat przepracowała na Oddziale Stacjonarnym i Dziennym jako terapeuta specjalizujący się w uzależnianiach, posiada uprawnienia do pracy jako: interwent Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, trener zarządzania kryzysem, coach, doradca zawodowy. Posiada certyfikat Akademii ADR (nr ENMA-SMUG 0002/2006-2011) potwierdzający kwalifikacje do pracy w charakterze Mediatora (sprawy karne, nieletnich, rodzinne, cywilne), szefem Zespołu Trenerów Krajowego Centrum Mediacji, superwizor i wiceprezes Polskiego Instytutu Mediacji, główną specjalnością są: uzależnienia behawioralne.

Scroll Up