Human Factor & Work

O Firmie

Firma Pro-Lab to spółka spin off Politechniki Śląskiej. To jej zawdzięcza swoje powstanie i to, czym obecnie się zajmuje. To właśnie do Centrum Inkubacji i Transferu technologii Politechniki Śląskiej trafili nasi pierwsi klienci pytając:
– jak zmienić mentalność pracowników przy wprowadzaniu nowych technologii – automatyzacji, robotyzacji, informatyzacji;
– jak zmotywować do korzystania z dobrodziejstw nowych technologii?
– jak zarządzać zespołem organicznym i nie organicznym – ludźmi pracującymi z kobotami?
– jakie kompetencje powinien mieć lider 4.0.? kto powinien nim być?
– jak nauczyć nowych zawodów, sprawdzić kto do jakiego zawodu pasuje
– jak nauczyć nowych kompetencji – kompetencji przyszłości?
– jak kreować poczucie bezpieczeństwa, satysfakcję z pracy, dobrostan pracownika? 
– jakie i jak wdrażać nowe technologie 4.0.? Jak wycenić taką inwestycję, jakie da nam korzyści, a jakie straty?

Pro-Lab odpowiada na te pytania i wspiera nowoczesny przemysł, zwany Przemysłem 4.0., rozwiązując kompleksowo wszystkie problemy związane z czynnikiem ludzkim i technologią 4.0. 
Tworzymy nowoczesne narzędzia diagnostyczne i szkoleniowe z wykorzystaniem najnowszych technologii – wirtualnej rzeczywistości. Opracowane przez nas aplikacje do diagnozy potencjału pracownika, dedykujemy pracom przyszłości – pracom 4.0. i kompetencjom przyszłości 4.0.

Prowadzimy projekty wdrożeniowe obejmujące również wdrażanie technologii 4.0. wraz z pełnym zakresem doradztwa.

Postęp technologiczny i społeczny stanowi wyzwanie dla: pracodawców i ich liderów, zwanych liderami 4.0. pracowników i ich zespołów, zwanych organicznymi i nieorganicznymi, rynku pracy i wszystkich tych, którzy zaczynają kariery w nowych zawodach, zwanych zawodami przyszłości oraz tych, którzy muszą porzucić zanikające zawody i nabyć nowego fachu 4.0.
Jeśli należysz do którejś z tych grup – zapraszamy do kontaktu!

Naszą misją jest kreowanie harmonijnych rozwiązań dla czynnika ludzkiego w Przemyśle 4.0. 

Specjalizujemy się w diagnostyce 4.0.:
– by pomóc Ci podjąć prace 4.0.,
– rozwijać Twoje kompetencje 4.0.,
– kreować u Was liderów 4.0. i specjalistów 4.0.
– rozwijać Wasze organizacje 4.0.
– pomóc Wam osiągnąć dobrostan 4.0., czyli harmonię w postępie technologicznym i społecznym

Partnerami Pro-Lab są:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Firma EMT Systems sp. z o.o. Centrum Szkoleń Inżynierskich
Kompetencje dla Przemysłu 4.0.

Scroll Up