VUCA 4.0

VUCA – przywództwo w niepewnych czasach 
Dzisiejszy świat biznesowy podlegający szybkim przeobrażeniom i kompresji czasu jest “zmienny (Volatile), niepewny (Uncertain), złożony (Complex) i niejednoznaczny (Ambiguous)” – VUCA. Tradycyjne metody zarządzania, szczególnie w biznesie opartym na technologiach i przemyśle 4.0 stały się niewystarczające, aby poradzić sobie z wielkością zmian, które zachodzą w otoczeniu biznesowym. 

Od współczesnych menedżerów pracujących w świecie nowych technologii wymaga się innowacyjnego podejścia w myśleniu o biznesie. Nasza oferta doradczo-szkoleniowa odpowiada na te wyzwania poprzez:

 – Skupienie uwagi na zarządzaniu w zmiennym środowisku i zaprojektowaniu rozwiązań, pozwalających na funkcjonowanie organizacji w niepewnych czasach 

– Zrozumienie działań organizacji, aby wykorzystać zmieniające się okoliczności poprzez zidentyfikowanie swoich mocnych stron i jednoczesne zniwelowanie swoich słabości, dzięki rozwiązaniom przemysłu 4.0 

– Zaprojektowanie możliwych scenariuszy przyszłości dla przedsiębiorstwa uwzględniających scenariusze potencjalnych zmian, dzięki analizowaniu sygnałów zmian i zbudowaniu prawdopodobnych trendów w przyszłości organizacji.

Przywódcy VUCA ciągle się uczą i rozwijają. Skupiają się na wykorzystaniu innowacyjnego sposobu myślenia o przywództwie, dzięki któremu są gotowi by odpowiadać na pojawiające się wyzwania.
W działaniach doradczych skupiamy się na koncepcji przedefiniowania akronimu VUCA na Vision (wizję), Understanding (zrozumienie), Clarity (jasność) i Agility (zwinność). Przywódcy i organizacje powinny posiadać oraz kierować się w swoim działaniu wizją, która pozwoli na przetrwanie w trudnych czasach.

Zrozumienie i dobra komunikacja ułatwią realizację tej wizji. Przejrzyste i dobrze zorganizowane procesy umożliwią podejmowanie trafnych decyzji, a zwinność pozwoli łatwo dostosowywać się organizacji i przeprowadzać zmiany.
Dajemy umiejętność zarządzania w niepewnych czasach, w procesie transformacji, w kryzysach, w najtrudniejszych momentach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Do takich przykładów można zaliczyć sytuację wywołaną COVID-19, zagrożenie utratą płynności, wdrażanie zmian związanych ze zmianą mentalności pracowników i dostosowaniem się do turbulentnego otoczenia biznesowego. W ramach programu VUKA robimy dla Ciebie jednym słowem, to co najtrudniejsze.

Doradztwo indywidualne skoncentrowane na analizie i ocenie otoczenia biznesowego:
– tworzenie modeli odpowiadających za zdiagnozowanie i przeprowadzenie zmian w przedsiębiorstwie, 
– opracowanie planu działania skoncentrowanego na umiejętnościach zarządzania w złożonym środowisku, 
– budowanie samoświadomości, rozumienie perspektyw i dostosowywanie zachowań do nieznanych środowisk, diagnozowanie i komunikowanie oraz angażowanie klientów w nową strategię przedsiębiorstwa.

Scroll Up