Wycena i wsparcie technologiczne

Oferta skoncentrowana jest zarówno na dostarczeniu wsparcia technologicznego, jak i dokonaniu wyceny technologii Przemysłu 4.0. 
Dostarczamy usługę wsparcia technologicznego dla wdrażania nowych technologii, mających na celu osiągnięcie przewagi konkurencyjnej

Z zespołem naszych ekspertów wdrażamy nowe technologii, zaliczane do Przemysłu 4.0., w tym m.in.:
– technologie przyrostowe
– cyberbezpieczeństwo
– autonomiczne roboty
– wirtualna i poszerzona rzeczywistość
– przetwarzanie dużych zbiorów danych, chmura obliczeniowa
– symulacja i wizualizacja procesów
– integracja systemów
– przemysłowy Internet rzeczy
– pozioma i pionowa integracja softwarowa

Zespół ekspertów biznesowych przygotowuje:
– modele biznesowe dla wprowadzanych rozwiązań technologicznych
– strategie wdrażania Przemysłu 4.0.
– wyliczanie opłacalności inwestycji oraz pozyskiwanie źródeł finansowania nowych technologii ze środków zewnętrznych

Koordynatorem tego działu jest dr hab. inż. Profesor Jarosław Brodny, prof. PŚ pracownik Instytutu Inżynierii Produkcji (obecnie Katedry Inżynierii Produkcji) na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Ślaskiej. W latach 2016-2019 Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju na tym wydziale, w latach 2017-2019 Dyrektor Instytutu Inżynierii Produkcji, od 1.10.2019 Kierownik Katedry Inżynierii Produkcji oraz zastępc dyrektora Kolegium Studiów Politechniki Śląskiej. Promuje i wdraża ideę Industry 4.0. Dotyczy to zarówno środowiska akademickiego jak i przedsiębiorstw. Od 2018 roku jest v-ce prezesem Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. Jest to wspólna inicjatywa największej w Europie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Politechniki Śląskiej. Był także koordynatorem jednego z Priorytetowych Obszarów Badawczych Politechniki Śląskiej dotyczącego Automatyzacji i Industry 4.0, w konkursie na Uczelnię Badawczą, jaka obecnie jest Politechnika Śląska. Posiada bardzo obszerny i wartościowy dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny. Zainteresowania naukowe w ostatnim okresie zainteresowania te skupiają się na zagadnieniach związanych z Industry 4.0, Smart City, Circular Economy and Sustainable Economy i obejmują szeroko rozumianą cyfryzację gospodarki oraz badania systemów cyber-fizycznych. Bardzo szeroko współpracuje także z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Scroll Up