For Future Work – Competence - Welfare

VR SZKOLENIA


Stworzyliśmy autorską formułę nabywania kompetencji miękkich z wykorzystaniem VR – wirtualnej rzeczywistości. Oferujemy 3 pakiety:

1. INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI:
Pakiet HR 4.0. budowanie poziomów mentalnych dla przemysłu 4.0.
Wspieranie kultury organizacyjnej w procesie transformacji 4.0.
Instrumenty HR w procesie uruchamiania automatycznych linii
Empowerment w automatyzacji proces przekwalifikowań pracownika 4.0.
– 4.0. bez frustracji pracowników

2. SZKOLENIA KOMPETENCYJNE 4.0. DLA PRACOWNIKÓW
– Future soft skills 4.0. 
Ścieżka adaptacyjna 4.0.
Warsztat samorozwoju i dopasowania do pracy 4.0
Kompetencje przyszłości 4.0. 
Praca 4.0. – jak zarabiać i pracować, gdy technologia robi za nas więcej? 

3. SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE ZAAWANSOWANYCH KOMPETENCJI LIDERSKICH:
Lider 4.0. 
Zarządzanie czynnikiem ludzkim w Przemyśle 4.0. 
Motywowanie pracowników do wprowadzania nowych technologii 4.0.
Zarządzanie zespołami organicznymi i nieorganicznymi,
– Prowadzenie meetingów biznesowych i spotkań z załogą 4.0.

Kreowanie wizerunku Lidera P 4.0. 
Redukacja czynnika ludzkiego w P 4.0.

Wszystkie szkolenia są dostępne w opcjach podstawowych i zaawansowanych. Szkolenia prowadzone są w języku polskim lub angielskim przez specjalistów z kraju i z zagranicy.

Koordynatorem działu jest dr Magdalena Ślazyk-Sobol, adiunkt w Zakładzie Psychologii Zarządzania Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, psycholog, konsultant HR, coach. Kierownik Studium Podyplomowego: „Psychologia Zarządzania” oraz kierownik Pracowni HR działającej w Instytucie Psychologii UWr, certyfikowany trener Szkoły Trenerów Biznesu „Moderator”. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (PSPO) oraz European Academy of Occupational Health Psychology. Studiowała zagadnienia psychologii na Uniwersytecie w Heidelbergu. Autorka wielu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Specjalizuje się w zakresie rozwijania umiejętności psychospołecznych oraz menedżerskich, tworzeniu i rozwijaniu narzędzi rekrutacyjnych, szczególnie w zakresie metody Assessment/Development Center. Jako doświadczony konsultant realizowała liczne projekty w firmach motoryzacyjnych, produkcyjnych, finansowych oraz obszarze IT m.in.: Santander Consumer Bank, Volvo Polska Sp. z o.o., Lukas Bank S.A. (obecnie Credit Agricole Bank Polska S.A.), Getin Bank S.A., VULCAN S.A., EMPIRICA S.A., Gigaset Communications Polska Sp. z o.o., Kruk S.A., POCH S.A., AIDA POLAND, EL WAGO Poland, EY Polska, MCC POLAND, QIAGEN Polska, ELECTROLUX POLAND, DOBRE KADRY,STILEO POLAND, a także w sektorze publicznym.

Scroll Up