Uzależnienia od urządzeń mobilnych

Do negatywnych konsekwencji korzystania z technologii zalicza się rozmaite uzależnienia nie tylko od samych nośników, ale także od treści. Posługując się pewnego rodzaju metaforą, wyobraźmy sobie, że zapominamy telefonu komórkowego, jadąc na kilka dni gdzieś dalej od domu. Co czujemy? To oczywiste: poddenerwowanie, rozdrażanienie, zmartwienie, czujemy się dziwnie i nieswojo, itd. 

Uzależnienie potęguje te emocje! Sprawia, że życie zaczyna się toczyć wokół jednej sprawy i nic więcej się nie liczy. To choroba braku kontroli, przymusu, który rujnuje codzienne życie osobie uzależnionej i bliskim. W Pro-Lab stworzyliśmy specjalistyczny program prewencji i leczenia uzależnień związanych z nośnikami nowych technologii. Zespół specjalistów skutecznie pomaga uporać się z tym niechcianym wyzwaniem postępu technologicznego.

Do urządzeń mobilnych należą m.in. tablety, telefony komórkowe, smartfony, przenośne konsole gier. Mamy więc wiele pokus.

Zespół psychoterapeutów tworzą osoby z wielotlenim doświadczeniem terapeutycznym, osoby po wielu specjalistycznych, profesjonalnych kursach zarówno w kraju, jak i za granicą. Osoby ze stopniami i/lub tytułami naukowymi – uznani eksperci pracujący z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą.

Dział koordynuje Adam Wawoczny, mgr pedagog, animator i menadżer kultury, psychoterapeuta (w procesie ciągłego doszkalania), konsultant gminny w zakresie leczenia odwykowego i organizator terapii uzależnień (od 1996), założyciel i prowadzący placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (od 2002), właściciel Gabinetu Psychoterapii, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Polskiego Instytutu Psychodramy, członek Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów, dyrektor Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (od 2009), koordynator Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL 2014-2020, ekspert strategicznej oceny projektów, prezes Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej (od 2019), członek Śląskiego Forum Ekspertów (ciało doradcze Zarządu Województwa Śląskiego), członek Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 (od 2014), członek Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (od 2019), przewodniczący Forum Subregionów Województwa Śląskiego (od 2020), prezes Zarządu Stowarzyszenia Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska (od 2005), autor, współautor i koordynator licznych projektów: strategicznych, inwestycyjnych w tym OZE, turystycznych, z zakresu wspierania inicjatyw społecznych, wyrównywania szans i pokonywania barier, edukacyjnych i szkoleniowych, strategii marki i produktu, wspierania innowacji, a także analiz i wdrażania rekomendacji. Pomysłodawca i realizator i koordynator licznych akcji charytatywnych na terenie Śląska. W imieniu zarządzanych przez niego organizacji trzykrotnie odbierał Złotą Odznakę za zasługi dla województwa śląskiego.

Scroll Up