Pakiet HR 4.0

Oferujemy m.in. poniższe pakiety szkoleniowe, każdorazowo poprzedzone diagnozą potrzeb szkoleniowych:

Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi
– Pakiet HR 4.0. budowanie poziomów mentalnych dla przemysłu 4.0.
– Wspieranie kultury organizacyjnej w procesie transformacji 4.0.

Instrumenty HR w procesie uruchamiania automatycznych linii.
– Empowerment w automatyzacji proces przekwalifikowań pracownika 4.0.
– 4.0. bez frustracji dla pracowników.


Osobami prowadzącymi są eksperci z Polski – wizjonerzy, doświadczeni HRowcy, wdrażający nowe technologie w różnorodne obszary firmy oraz eksperci z zagranicy, w tym z Niemiec, Japonii, Korei, Chin, Stanów Zjednoczonych, światowi lidery Przemysłu 4.0.
Wszelkie działania: szkolenia, mentoring, coaching, superwizje, działania HRowe prowadzimy w języku polskim lub angielskim, w kontakcie bezpośrednim lub w formie on-line.

Nasi klienci cenią sobie przede wszystkim nasze kompleksowe i interdyscyplinarne podejście, dzięki któremu uzyskują gotową strategię dostosowaną do potrzeb i wymagań organizacji 4.0., z uwzględnieniem oddziaływania na czynnik ludzki w procesie transformacji, co stanowi gwarancję sukcesu.
Tym co nas wyróżnia jest prowadzenie procesów HRowych, związanych z procesem wdrażania nowych technologii, przy jednoczesnym minimalizowaniu doświadczanej frustracji u pracowników w procesie zmiany.

Scroll Up