Łańcuch dostaw 4.0

Łańcuch dostaw to sieć osób, procesów, zasobów i technologii w organizacji, które wspólnie pracują nad wytwarzaniem produktów i usług dla użytkownika końcowego lub klienta. Łańcuchy dostaw istnieją od czasu, gdy ludzie zaczęli handlować towarami i usługami. Ewoluowały od prostego handlu giełdowego po złożone sieci dzisiejszych globalnych łańcuchów dostaw.

Nowoczesne łańcuchy dostaw w Przemyśle 4.0 są wzajemnie powiązane, złożone i globalne. Podmioty działają wspólnie w celu pozyskiwania, przetwarzania i dostarczania produktów do klientów. Łańcuch dostaw w Przemyśle 4.0 może nie tylko pomóc przedsiębiorstwom w szybkim i skutecznym reagowaniu na zakłócenia gospodarcze, technologiczne i rynkowe, ale również pomóc w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Celem innowacyjnego łańcucha dostaw jest zminimalizowanie negatywnego wpływu tych zakłóceń na przychody, koszty i klientów.

Pomagamy w tworzeniu i zarządzaniu wysokowydajnymi, odpornymi łańcuchami dostaw w Przemyśle 4.0, które napędzają trwały, zyskowny wzrost, nawet w obliczu nagłych, dramatycznych zmian, w dziedzinach takich jak:

  • Planowanie popytu
  • Zarządzanie dostawami i zamówieniami
  • Zarządzanie zapasami
  • Operacje magazynowe
  • Działalność produkcyjna i usługowa
  • Operacje transportowe
  • Operacje obsługi klienta

Kreujemy rozwiązania zarówno w skali lokalnej jak i globalnej, wykorzystując przy tym wielonarodowe, globalne sieci firm współpracujących ze sobą w celu tworzenia produktów i świadczenia usług w innowacyjnej gospodarce, działającej w oparciu o rozwiązania Przemysłu 4.0.

Koordynatorem tego działu jest Mateusz Panek. Szef logistyki w galerii Singulart, światowego lidera w sprzedaży współczesnej sztuki online. Ekspert z zakresu projektów logistycznych, optymalizacji kosztów, wdrażania standardów S&OP oraz budowania organizacji międzynarodowych. Swoje motto “think outside the box” doskonale wykorzystuje w mapowaniu i tworzeniu procesów, z pasji łączy projekty logistyczne z rozwojem kompetencji zasobów ludzkich. Początki swojej kariery rozpoczynał w METRO Group, gdzie pod okiem najlepszych menedżerów sieci Makro Cash&Carry i Real w Polsce zdobył swoje pierwsze kluczowe doświadczenia z zakresu handlu, obsługi klienta, szeroko pojętego zarządzania łańcuchem dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem planowania sprzedaży i operacji. Swoją wiedzę i umiejętności rozwijał w Grupie PWN, a dzięki pracy dla dynamicznie rozwijającego się obszaru e-commerce – zdobywał swoje pierwsze doświadczenia z zakresu tworzenia nowoczesnej logistyki e-commerce i rozpoznawania trendów z nią związanych

Scroll Up