Future Work

Narzędzia diagnostyczne dla pracowników to specjalistyczne analizy dopasowania do zawodów, w tym zawodów przyszłości Przemysłu 4.0., badające potencjał psychospołeczny, psychofizjologiczny, sensomotoryczny – pakiet Future Competence for Future Work

Każde z naszych narzędzi diagnostycznych ma pełną walidację, wysoką rzetelność, trafność, moc dyskryminacyjną pozycji testowych. Wszystkie narzędzia diagnostyczne powstały zgodnie z metodologią badań naukowych. Są znormalizowane w 18 krajach: USA, Kanada, Australia, Japonia, Chiny, Korea, Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur, Izrael, Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia, Hiszpania, Włochy, Słowacja, Polska, Rosja.
Narzędzia diagnostyczne są w w/w językach w pełnej adaptacji kulturowej.
Wszystkie nasze narzędzia wykorzystują nowe technologie, m.in. wirtualną rzeczywistość.

Obszary analizy to m.in:
1. dopasowanie do prac 4.0.,
2. dopasowanie branżowe do poszczególnych zawodów 4.0.,
3. gotowość technologiczna,
4. potencjał psychospołeczny,
5. interdyscyplinarność,
6. elastyczność personalna,
7. gotowość do nauki,
8. odporność na sytuacje trudne,
9. orientacja na zadania i sumienność,
10. otwartość na doświadczenia i zmiany,
11. wytrzymałość na deprywację,
12. percepcja potencjału sensomotorycznego,
13. testy wiedzy o Przemyśle 4.0.
i wiele innych obszarów opracowanych przez psychologów diagnostów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi.
Każdy z obszarów może być analizowany osobno lub obszary mogą być łączone. Na potrzeby klienta przygotowujemy sprofilowane pakiety diagnostyczne.

Wartością naszej diagnostyki jest profesjonalna usługa rozwoju osobistego, wskazanie kierunków rozwoju, praca coachingowa nad wskazówkami samorozwoju i talentami, realizowana przez doświadczonych psychologów terapeutów, motywatorów, coachów.

Scroll Up