Uzależnienie od gier komputerowych

Gry, gry, gry … jakże łatwo nim ulec i zatopić się w przyjemności grania, nie wiedząc kiedy mijają godziny, dni, miesiące, lata grania, a jak trudno to potem kontrolować! Ta cienka granica powoduje, że to, co miało stanowić relaks, rozrywkę, miło spędzony czas wolny dominuje nasze życie i je zniewala. Zamiast czuć się szczęśliwsi, zrelaksowani, czujemy się zupełnie inaczej. Dziś już wiemy, że z uzależnienia nie można wyjść w pojedynkę – potrzebujemy specjalisty, by się z tym uporać. W Pro-Lab stworzyliśmy takie możliwości dla Ciebie i całej rodziny! 

Zapraszamy również najmłodsze grupy wiekowe.

Koordynatorem działu jest dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof UJ. Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej oraz Kierownik Zakładu Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej. Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej CEM w zakresie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, przewodnicząca Komisji Ekspertów ds. uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Członek Zespołu Ministra Zdrowia ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Autorka ponad 140 prac dotyczących tematyki psychologii klinicznej i psychoterapii. Łączy pracę naukowo-badawczą z praktyką kliniczną i psychoterapeutyczną. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół psychologii klinicznej, diagnozy i terapii zaburzeń.

Scroll Up