pro-lab intro logo

Human Factor & Work

pro-lab o firmie

FIRMA

Pro-Lab jako spin off Politechniki Śląskiej wspiera nowoczesny przemysł, zwany Przemysłem 4.0., rozwiązując kompleksowo wszystkie problemy związane z czynnikiem ludzkim. Tworzymy nowoczesne narzędzia diagnostyczne z wykorzystaniem najnowszych technologii – wirtualnej rzeczywistości. Opracowane przez nas aplikacje do diagnozy potencjału pracownika i organizacji, dedykujemy pracy 4.0., organizacji 4.0. i kompetencjom przyszłości.

czytaj dalej
pro-lab o firmie

vr diagnostyka

Pro-Lab Diagnostyka to trzy główne pakiety diagnostyczne: 1. Pakiet Future Lider, 2. Pakiet Future Competence for Future Work, 3. Pakiet perfect HR 4.0., który nazywamy również pakietem 4.0. bez frustracji dla pracowników. W naszej działalności przyświeca nam idea Human Factor & Work. Diagnostics of the Future: for Future Work for Future Competence for Future Welfare. Tworzymy nowoczesne narzędzia diagnostyczne z wykorzystaniem najnowszych technologii – m.in. wirtualnej rzeczywistości

czytaj dalej
pro-lab o firmie

vr szkolenia

Pro-Lab Szkolenia to autorska formuła nabywania kompetencji miękkich z wykorzystaniem VR – wirtualnej rzeczywistości. Oferujemy trzy pakiety: 1. Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi: Pakiet HR 4.0. budowanie poziomów mentalnych dla przemysłu 4.0., 2. Szkolenia kompetencyjne 4.0. dla pracowników: Future soft skills 4.0., 3. Szkolenia specjalistyczne zaawansowanych kompetencji menedżerskich: Lider 4.0.

czytaj dalej
pro-lab o firmie

vr mobilna pracownia

W Pro-Labie stworzyliśmy najnowocześniejszą pracownię psychotechniczną na świecie! Swój początek zawdzięcza Zespołowi specjalistów ds. wynalazków Politechnice śląskiej, z którym odświeżyliśmy „starą”, dobrze znaną pracownię badań psychotechnicznych i stworzyliśmy wszystko na nowo z wykorzystaniem nowych technologii – wirtualnej rzeczywistości, aplikacji komputerowych, Big data, z zabezpieczeniami cyberbezpieczeństwa. Zapraszamy do wykonania obowiązkowych badań psychologicznych dla zawodów wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

czytaj dalej
pro-lab o firmie

psychoterapia

Pro-Lab Psychoterapia to zespół psychoterapeutów specjalizujący się w leczeniu uzależnień od nowych technologii, w szczególności: uzależnienia od telefonu komórkowego, gier komputerowych, Internetu, komputera. W tym celu stworzyliśmy specjalistyczny program, bazując na najlepszych praktykach z zagranicy i krajowych standardach, dostosowując specjalistyczny proces terapeutyczny dla dorosłych, ale również dla dzieci i młodzieży.

czytaj dalej
pro-lab o firmie

cafe

Pro-Lab Cafe powstało z myślą o doskonałym społeczeństwie 4.0., które dzięki specjalnie stworzonej przestrzeni „naszpikowanej” nową, sieciującą technologią, tworzy idealne tło do budowania relacji interpersonalnych, łącząc świat realnych i wirtualnych spotkań z bardzo dobrą kawą, jedzeniem, atmosferą oraz towarzystwem. To aranżacja świata przyszłości – nowych kompetencji, nowych jakości, nowej harmonii postępu technicznego i społecznego.

czytaj dalej
Scroll Up